Zasady zarządzania przedsiębiorstwem

Te 14 zasad zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie sterowania jakością i niezawodnością opublikowano w USA w 1991 r. na podstawie analizy podstaw sukcesów firm japońskich w ich konkurencyjnej walce z amerykańskimi. Zasady te stanowią punkt wyjścia programów sterowania jakością i niezawodnością.

Obecnie od każdego kierownika wymaga się znajomości sposobów działania umożliwiających realizację celów przedsiębiorstwa, w tym również celów z zakresu jakości i niezawodności. Zadziwia jednak niedocenianie lub nie dość wyraźne podkreślanie znaczenia takich czynników, jak: klient, wyrób, system obiegu informacji itp., a bez tego żadna firma nie może efektywnie pracować. Bez wyraźnego określenia celów oraz bez przemyślanego i szczegółowego obiegu informacji, obejmującego jasne i dokładne wskazówki co do przewidzianych zadań, jak również bez sprawozdawczości umożliwiającej kontrolę wykonania tych zadań, nie można spodziewać się, aby jakakolwiek organizacja przedsiębiorstwa, nawet najbardziej wymyślna i podlegająca nowoczesnemu kierownictwu, była skuteczna i zapewniła sukcesy. Wytyczanie celów w odniesieniu do jakości i niezawodności wyrobu oraz stawianie zadań wszystkim działom przedsiębiorstwa i wskazywanie sposobów wykonania tych zadań, a także organizowanie sprawozdawczości i kontrola wykonania zadań spoczywają na służbach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Służby te mają też opracowywać wyniki kontroli, analizować je i organizować odpowiedni obieg informacji, obejmujący także najwyższe kierownictwo. Wnioski powinny być ukierunkowane na poprawę sytuacji i powinny być przedstawiane kierownictwu firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>