Zintegrowane systemy zarządzania

Obecnie przedsiębiorstwa wprowadzają zintegrowane systemy zarządzania zgodnie z normami ISO 9000/14000. Przykładem takiego systemu jest wspomniany wyżej „Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem Petrochemii Płock S.A.” [3].

Nasza „droga do Europy” w zakresie jakości i niezawodności wyrobów może być trudna. Musi trwać wiele lat, a same przedsiębiorstwa nie zdołają szybko pokonać występujących na tej „drodze” trudności. Potrzebne są nie tylko decyzje władz państwowych (podobne do podejmowanych kilkadziesiąt lat temu w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii czy w Niemczech), lecz także wysiłki całego społeczeństwa i, niestety, wyrzeczenia. Ważne jest uświadomienie każdemu Polakowi, tak jak uczyniono to w krajach rozwiniętych gospodarczo, że jakość i niezawodność wyrobów mają najwyższą rangę oraz że nie ma możliwości uniknięcia zmian mentalności pracowników i realizacji programów z tego zakresu. Konieczne jest także szybkie rozpoczęcie kształcenia specjalistów – inżynierów do spraw jakości i niezawodności, gdyż będą oni niezbędni przy tworzeniu w przedsiębiorstwach służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Trzeba brać pod uwagę fakt, że procesy kształcenia specjalistów muszą trwać wiele lat, a oni sami muszą nabrać doświadczenia i umiejętności zawodowych. Konieczność stosowania skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest dostrzegana na całym świecie. Odpowiednie rozwiązania z tego zakresu powinny być wprowadzane także w polskich przedsiębiorstwach, co wymaga jednak wielu przedsięwzięć organizacyjnych i znacznych nakładów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>