Zmiana sytuacji rynkowej = częste podejmowanie decyzji

Szybkie zmiany sytuacji rynkowej sprawiają, że od kierownictwa przedsiębiorstwa wymaga się częstego podejmowania decyzji. W coraz mniejszym stopniu można przy tym wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia, gdyż dawne reguły postępowania stają się mało przydatne. Przyjmując za punkt wyjścia aktualną sytuację i pożądaną pozycję przedsiębiorstwa po kilku latach, trzeba opracować właściwą strategię działań. Nie jest to łatwe, gdyż sprzedawca chciałby spełnić każde życzenie klienta, natomiast producent chciałby, aby zmian było jak najmniej. Bezpośredniego przejścia od produkcji masowej jednakowych wyrobów do produkcji specyficznej dla każdego klienta nie ma. Dopiero przez stworzenie samodzielnych, podatnych na zmiany zespołów pracowników i wprowadzanie nowych procesów wytwórczych są realizowane warunki rozwoju mass customization. W obecnym rozwoju nowych wyrobów panuje nastawienie na opracowywanie nowych procesów i wytwarzanie stosunkowo niewielkiej liczby jednakowych wyrobów, gdyż ich cykle życia są stosunkowo krótkie.

Małe samodzielne i zdecentralizowane jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa mogą znacznie łatwiej dostosowywać się do wskazanych wyżej wymagań, zwłaszcza jeżeli zostały w nich w pełni wdrożone elementy systemu TQM. Niezbędne zmiany wyrobu, procesu wytwarzania i ilości wytwarzanych wyrobów o rozmaitych wariantach doboru cech mogą być w takich jednostkach przeprowadzane znacznie szybciej, niż w wielkiej organizacji wytwórczej o wielu szczeblach zarządzania. Tego rodzaju zmiany ekonomiczno-organizacyjne są nazywane Business Transformation, a ich wprowadzenie wymaga ścisłego współdziałania między procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie, strukturami organizacyjnymi i infrastrukturą tzw. techniki informatyczno-in- formacyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>