Zwiększanie gotowości wyrobu do poprawnego funkcjonowania

Zwiększanie gotowości wyrobu do poprawnego funkcjonowania może być realizowane zarówno przez zwiększanie średniego czasu zdatności między uszkodzeniami, Tj, jak i skracanie średniego czasu naprawy (odnowy), To, a także zwiększanie Tz i jednoczesne zmniejszanie Tg. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzeń, których przestoje przynoszą duże straty. Dlatego gotowość (availability) niekiedy traktuje się jako zasadniczą charakterystykę wyrobów naprawialnych [21]. Gotowość wyrobu w początkowym okresie eksploatacji jest charakteryzowana przez wartości współczynnika gotowości, k (t), a po długim czasie, po ustaleniu się wartości funkcji k (t) – przez sta- cjonamą wartość tego współczynnika, kg.

W ocenie przydatności użytkowej naprawialnych obiektów technicznych ważną charakterystyką jest rozkład prawdopodobieństwa sumarycznego czasu poprawnego funkcjonowania obiektu w czasie t, w którym powinno być wykonane określone zadanie. Sumaryczny czas poprawnego funkcjonowania obiektu w czasie t, S, będzie sumą zmiennych losowych dla i – 1, 2, 3, …

S = Tj + T2 + Tj + … + T, + … Dystrybuanta rozkładu sumarycznego czasu poprawnego funkcjonowania obiektu w czasie t, F (s), jest splotem dystrybuant zmiennych losowych x(. oraz dystrybuant zmiennych losowych xo., gdyż trzeba uwzględniać czas, który jest tracony na odnowy (naprawy) obiektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>