Zwiększanie jakości i niezawodności wyrobu

Zwiększanie jakości i niezawodności wyrobu zapewnia oszczędności materiałów i robocizny, zmniejszenie: zużywania się maszyn, kosztów reklamacyjnych, strat z rabatów na wyroby niepełnowartościowe, kosztów gwarancyjnych, trudności w sterowaniu produkcją, opóźnień dostaw i skrócenie cyklu produkcyjnego, a także uzyskanie zadowolenia pracowników z tego, że pracują w dobrej firmie, zwiększenie rynkowej konkurencyjności wyrobu i zaufania nabywców do przedsiębiorstwa itp.

Wyniki firm brytyjskich i amerykańskich potwierdzają uzyskanie poważnych oszczędności dzięki właściwemu podejściu do sterowania jakością produkcji, Czynności i przedsięwzięcia związane z zapewnianiem jakości produkcji przybierają różne nazwy: kontrola techniczna, statystyczna kontrola jakości, inspekcja jakości, sterowanie jakością itp. Każdy z tych terminów jest związany z zapewnianiem jakości wykonania, lecz każdy oznacza coś innego. Trzeba wiedzieć, że:

– o jakości wyrobu przesądza działalność wydziałów wytwórczych,

– za większość niedomagań z zakresu jakości wyrobu odpowiedzialność ponosi kierownictwo,

– musi istnieć ścisła współpraca między wydziałami przedsiębiorstwa w aspekcie zapewniania jakości produkcji,

– wszystkie czynności mające wpływ na jakość wyrobu muszą być koordynowane za pomocą szczegółowego i systematycznego planowania,

– wszyscy pracownicy powinni być włączeni w osiąganie wspólnego celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>