Zwycięzcy MBA

Wyróżnienie wręcza osobiście prezydent Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu media informacyjne poświęcają tej sprawie dużo uwagi. Ma to duże znaczenie również ze względów reklamowych.

Do znanych zwycięzców MBA należą takie firmy, jak: Cadillac Motors, IBM, Milliken, Xerox i Motorola. Spośród 17 firm nagrodzonych w latach 1988-1992 tylko trzykrotnie nagrodę MBA przyznano firmom usługowym i czterokrotnie firmom małym, zatrudniającym do 500 pracowników, natomiast wielcy producenci przemysłowi w każdym roku uzyskiwali po dwa wyróżnienia [33].

Podobnie jak MBA w USA, w Europie również ufundowana została w 1988 r. przez EQFM (European Foundation for Quality Management) coroczna nagroda EQA (European Quality Award). Nagroda ta jest przyznawana firmom przodującym we wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością, TQM. Celem EQA jest regularna samoocena i kontrola wyników działalności przedsiębiorstwa. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu tej nagrody podano na rys. 11.2 [33].

Porównanie kryteriów przyznawania tych dwu nagród wskazuje na ich zróżnicowanie. W przypadku amerykańskiej nagrody jakości, MBA, widać silniejsze ukierunkowanie na sukces rynkowy, gdyż jakość wyrobów i wyniki przedsiębiorstwa są oceniane łącznie na 25%, ukierunkowanie na klientów i zadowolenie klientów – też na 25%, a więc łącznie 50%, natomiast w przypadku europejskiej EQA te elementy są oceniane łącznie na 35%. Przy ocenie wg kryteriów MBA branych jest pod uwagę 7 elementów, natomiast w przypadku EQA elementów tych jest 9, a dodatkowo są brane pod uwagę zasoby przedsiębiorstwa oraz opinia społeczna o jego działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>