HP 364 żółty (CB320EE)

14,00

SKU: dad7cdf8fb46 Kategoria: Tagi: , , , , ,

OryginAlny, Żółty Tusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. ŻółTE wkłADy ATrAmEnTowE HP 364 umożliwiAją DrukowAniE sTuDyjnEj jAkośCi zDjęć. HP zApEwniA wyDruki DoskonAłEj jAkośCi i łATwE sposoby rECyklingu wkłADów ATrAmEnTowyCH. OsobnE wkłADy ATrAmEnTowE i pApiEr HP ADvAnCED PHoTo umożliwiAją uzyskAniE DokumEnTów oDpornyCH nA DziAłAniE woDy, rozmAzAniE i blAknięCiE.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 364 Kolor:: yEllow (żółTy) KompATybilnE urząDzEniA:: HP DEskjET 3070 A; HP PHoTosmArT 5510, 5515; HP PHoTosmArT 7510; HP PHoTosmArT B8550; HP PHoTosmArT C5380; HP PHoTosmArT C6380; HP PHoTosmArT D5460; HP PHoTosmArT Plus; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0,04 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 300 /OryginAł:: OryginAlny

Tusze oryginalne

podstawka chłodząca pod laptopa, intel widi, 8 gb ram, lg spirit 4g lte, horizon forza 3, samsung ue50nu7092, one x, klub zegarków, pakiet office, usb b type, salony plusa kraków, bmi waga, microsoft lumia 640, galaxy xcover 3
yyyyy